Projekt Unijny

Miasto Łowicz otrzymało dofinansowanie na realizację projektu

pn. „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów łowickich szkół podstawowych”

nr RPLD.11.01.02-10-0087/18, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy przez 950 uczniów, w tym 310 ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz kwalifikacji nauczycieli szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Łowicz.

Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów odbywa się poprzez uczestnictwo w kołach zainteresowań z zajęć komputerowych, matematycznych, przyrodniczych, językowych oraz w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki oraz języka polskiego.

W ramach realizacji zadania nauczyciele wezmą udział w szkoleniach: „Wykorzystanie narzędzi ICT w pracy nauczyciela” oraz „Indywidualizacja pracy nauczyciela wychowawcy z uczniem”.

Realizatorami Projektu są szkoły podstawowe w Łowiczu:

  1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki, ul. Kaliska 12, 99-400 Łowicz
  2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza, ul. Adama Mickiewicza 1, 99-400 Łowicz
  3. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kard. Karola Wojtyły – Papieża Polaka, ul. Grunwaldzka 9, 99-400 Łowicz
  4. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej, ul. Stanisława Stanisławskiego 31a, 99-400 Łowicz
  5. Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Młodzieżowa 15, 99-400 Łowicz

Planowanym efektem jest podniesieniekompetencji uczniów i nauczycieli łowickich szkół podstawowych.

Wartość projektu: 1 388 832,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 180 507,20 zł